Θεία Κοινωνία

Εκτελούμε ... τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:(1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό και (2) Θεία κοινωνία