Θεότητα του Χριστού

Πιστεύουμε... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.