Η ιστορία μας

history

Στη πόλη της Λαμίας οι συναθροίσεις της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Της Πεντηκοστής ξεκίνησαν τον Μάιο του 1988 σε αίθουσα στην οδό Καραϊσκάκη 43. Είχε ήδη ξεκινήσει μερικούς μήνες νωρίτερα μια συνάθροιση κατ΄οικον στο χωριό Μώλο της Φθιώτιδας.

Τον Μάιο του 1991 η συνάθροιση μεταφέρθηκε στην οδό Όθωνος 33 , όπου ο Κύριος πρόσθεσε ψυχές και το ποίμνιο αυξήθηκε, εκπληρώνοντας τον Λόγο του,"ο δε Κύριος προσέθετε καθ'ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους" Πράξεις Αποστόλων β' 47.

Έτσι τον Οκτώβριο του 1997 η συνάθροιση μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη αίθουσα στην οδό Γραβιάς 16, όπου βρίσκεται και σήμερα.

Το έργο της Λαμίας στηρίχθηκε επί πολλά έτη με πολλούς εργάτες της Αθήνας και της Αττικής και σήμερα συνεχίζεται με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.