Νεολαία

H Νεολαία αποτελείται από νέους Γυμνασίου – Λυκείου και νέους μεταλυκειακής ηλικίας. Συζητούνται απορίες που τυχόν υπάρχουν ή δημιουργούνται μέσα από την ζωή των νέων σε διάφορα θέματα και ακολουθεί ώρα προσευχής.

Η νεολαία είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα της εκκλησίας, πολλές αναζωπυρώσεις και εκχύσεις Αγίου Πνεύματος έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την νεολαία της εκκλησίας σε διάφορες χρονικές περιόδους της εκκλησίας, όπου νέοι μέσα από τον αυθορμητισμό τους και την δίψα τους για τον Χριστό λαμβάνουν πολύ περισσότερα δώρα Πνεύματος Αγίου από τους πιστούς.

Πολλοί νέοι αποδέχονται τον Χριστό ως προσωπικό τους Σωτήρα σε αυτή την διάρκεια της ζωής τους και παίρνουν τις κατάλληλες δογματικές βάσεις για την μετέπειτα χριστιανική ζωή τους.