Η εκκλησία

holly-cross

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Λαμίας. Σκοπός της παρούσας, είναι η υγιής μετάδοση των "καλών αγγελιών" του λόγου του Θεού, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας που μας παρέχεται.

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με την καθημερινότητα, τις σκληρές και ραγδαίες εξελίξεις της εποχής, γνωρίζοντας όμως πως "όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς ελεγχόν, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, για να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν" (προς Τιμόθεο επιστολή γ΄ 16 - 17).

Ευχόμαστε να σας κεντρίσουμε το ενδιαφέρον ώστε με την πλοήγηση σας σ' αυτόν τον ιστότοπο να στραφείτε προς τον μόνο τελειωτή της πίστεως, τον Θεό και Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα.

Μέσω της πλοήγηση σας, μπορείτε να ενημερωθείτε σε θέματα που αφορούν το δόγμα της εκκλησίας μας, να πληροφορηθείτε για τις δραστηριοτητές της καθώς και να ακούσετε κηρύγματα Ευαγγελίου.